VREEMDE KRONKELS

DE WEREVELWIND

Eind 1999 werd bij Ingeborg Kuys de diagnose colitis ulcerosa gesteld. Het grimmige verloop van deze chronische darmontsteking, nauw verwant aan de ziekte van Crohn, had voor haar en haar omgeving veel gevolgen. Dit boek geeft een reëel een openhartig beeld van de consequenties die deze ziekte kan hebben. Deze uitgave geeft mensen, die met deze aandoening moeten leven, informatie over het mogelijk verloop van de ziekte en herkenning van wat zij zelf meemaken. Voor de omgeving en de zorgverleners rond de patiënt kan dit boek een handleiding zijn om goed in te spelen op mogelijk voorkomende situaties.

De wervelwind is het vervolg op Vreemde kronkels en gaat over de herstelperiode en het vinden van balans na een langdurig zieke periode.

 

‘Ik moet bekennen dat ik bij het lezen van de autobiografie Vreemde kronkels soms tranen in mijn ogen had en hierdoor ook weer een andere kijk heb gekregen op kwaliteit van leven bij mensen met IBD, een van de onderwerpen van mijn proefschrift destijds en een onderwerp dat ik bij een aantal promvendi in Maastricht heb mogen begeleiden.’ – Dr. Maurice Russel – MDL-arts Medisch Spectrum Twente Enschede

‘Jouw boek heeft veel emoties bij mij opgeroepen, dingen die ik met niemand bespreek heb jij opgeschreven. Nog niet zo lang geleden heb ik een stoma gekregen. Jouw boek heeft mede bijgedragen aan de acceptatie van mijn ziekte een mijn stoma.’ – Karin 

‘Het verhaal is niet alleen bedoeld voor andere patiënten; artsen kunnen er in lezen hoe een patiënt tegen de ziekte aankijkt.’ – Arts & Auto

 ‘Vreemde kronkels laat goed het getob van een jonge moeder met een chronische ziekte zien. Een leerzaam boek, niet alleen voor betrokkenen, maar ook voor professionals in gezondheidszorg en thuiszorg.’ – Opzij

Bestel Vreemde kronkels hier