Omdat u zich liever concentreert op úw specialiteiten

Patiënten hebben veel behoefte aan het delen van ervaringen. Voor medisch personeel, de farmaceutische – en medische industrie is het echter soms lastig jargon te converteren naar zinnen die voor mensen om wie het gaat, te begrijpen zijn. Bovendien ontbreekt het artsen vaak aan tijd om dieper in te kunnen gaan op de impact die een ziekte op een patiënt en zijn of haar omgeving kan hebben. Met het oog op hun BIG-registratie mogen zorgverleners hun patiënten ook niet in contact brengen met lotgenoten. Daarom is ondersteunend materiaal van wezenlijk belang, want als de patiënt zich goed gehoord en geïnformeerd voelt, komt dat de patiënttevredenheid ten goede en bevordert het bovendien de therapietrouw en mogelijk een sneller herstel. Daarnaast herkennen en erkennen patiënten hun klachten en de beleving van een bepaald ziektebeeld in de ervaringsverhalen van hun lotgenoten.

Ik help u daarom graag deze vertaalslag te maken. Mijn specialiteit zijn de full quote interviews die ik in mijn boeken aanvul met de bijdrages van gespecialiseerde vooraanstaande artsen.

Om u nog meer werk uit handen te nemen, kan ik bovendien de gehele projectbegeleiding op mij nemen, zodat u zich kunt blijven concentreren op het uitvoeren en ontwikkelen van uw eigen specialiteiten.